Previous Page  12 / 82 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 82 Next Page
Page Background

10

Uddeholms-

stål

Beskrivning/användningsexempel

ARNE

Ett utomordentligt mångsidigt stål som lämpar sig för

stansar och dynor, verktyg för klippning och skäggning i

korta serier, formvalsar, tolkar och bussningar samt

konstruktionsdetaljer för höga påkänningar.

CALDIE

Ett bra stålval för applikationer där man behöver en kom-

bination av hög tryckhållfasthet och bra motstånd mot

urflisningar. Kallsmide av svåra arbetsmaterial och/eller

komplicerade geometrier är bra exempel på användnings-

områden. Uddeholm Caldie är också ett lämligt substrat

material för alla typer av ytbeläggningar.

CALMAX Ett mångsidigt, höglegerat verktygsstål karaktäriserat av

högsta seghet och god slitstyrka. Lämpligt för stansning

och klippning av tjock plåt i korta till medellånga serier

där verktyget utsätts för stora påkänningar.

RIGOR

Ett stål som på ett utomordentligt sätt förenar god seghet

med slitstyrka och måttstabilitet vid härdningen. Rekom-

menderas för kallarbetsverktyg vid medellånga serier.

SLEIPNER Ett mångsidigt stål med en mycket bred egenskapsprofil

från högt slitagemotstånd, hög tryckhållfasthet och mot-

stånd mot urflisning till god härdbarhet och goda egen-

skaper för maskinbearbetning. Den breda egenskaps-

profilen gör Uddeholm Sleipner till ett bra stål för alla

typer av kallarbetsapplikationer vid medellånga produk-

tionsserier.

SVERKER 3 Ett stål med hög kol- och kromhalt och med tillsats av

volfram för högsta slitstyrka. Rekommenderas för stans-

och klippverktyg för tunna, hårda material och långa

serier.

STÅL FÖR KLIPP- OCH PRESSVERKTYG

Klippning, stansning, hålning, bockning, formning

Forts.