Previous Page  2 / 82 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 82 Next Page
Page Background

INNEHÅLL

UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL

– Sammansättning ......................................................................... 2 – 3

– Standarder .................................................................................. 4 – 5

– Värmebehandling ....................................................................... 6 – 7

– Hårdhet ....................................................................................... 8 – 9

STÅL FÖR KLIPP- OCH PRESSVERKTYG ............................... 10–16

STÅL FÖR INDUSTRIKNIVAR ................................................... 17–19

STÅL FÖR PRESSGJUTNINGSVERKTYG ................................ 20–23

STÅL FÖR STRÄNGPRESSNINGSVERKTYG ......................... 24–26

STÅL FÖR SMIDESVERKTYG ..................................................... 27–29

MATERIAL FÖR FORMVERKTYG ............................................. 30–37

PULVERMETALLURGISKA VERKTYGSSTÅL ......................... 38–39

UDDEHOLM COMPONENT BUSINESS ................................. 40–41

HÄRDNING ..................................................................................... 42

FÖRBEARBETAT VERKTYGSSTÅL ........................................... 44–45

BEARBETNINGSSERVICE ............................................................ 46

GODA RÅD OM

– förbättring av verktygsprestanda ........................................... 47

– verktygets grundkonstruktion ................................................ 48

– värmebehandling ........................................................................ 49

– svetslagning ................................................................................. 49–50

– slipning av verktygsstål ............................................................. 50

– gnistbearbetning ........................................................................ 51

– polering av formstål .................................................................. 52–53

– fotoetsning .................................................................................. 54

HÅRDHETSTABELL ....................................................................... 55

OMVANDLINGSFAKTORER OCH FORMLER ..................... 56–57

SI-MÅTTENHETER ......................................................................... 58–63

OMVANDLINGSTABELL (temperaturskalor) ......................... 64–65

VIKTTABELLER ............................................................................... 66–70

BETECKNINGAR ........................................................................... 71

TEKNISK INFORMATION .......................................................... 72