Previous Page  3 / 82 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 82 Next Page
Page Background

1

U

ddeholms fickhandbok presen-

terar vårt sortiment avverk-

tygsmaterial och dess använd-

ningsområden på ett enkelt och över-

skådligt sätt.

Uppgifterna i fickhandboken bygger på vårt

nuvarande kunnande och är avsedda att ge

allmän information om våra produkter och

deras användningsområden. De får således

inte anses utgöra någon garanti för att de

beskrivna produkterna har vissa egenskaper

eller är lämpade för speciella ändamål.

Uddeholms sortiment av verktygsmaterial

är brett. Vill du ha en mer detaljerad

information, vänd dig då till närmaste

Uddeholmskontor eller besök oss på

www.uddeholm.se

eller

www.uddeholm.com