Previous Page  7 / 82 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 82 Next Page
Page Background

5

I några fall är överensstämmelsen endast ungefärlig ( ).

1)

Pulverstål

2)

M = Microdized

3)

W.-Nr. 1.2343 och AISI H11 premium modified

Uddeholms-

ASSAB-

SS

BS4659 W.-Nr.

AISI

stål

beteckning (Sverige) (England) (Tyskland) (USA)

UHB 11

1650/1672

1.1730

1148

UNIMAX

UNIMAX

VANADIS 4

VANADIS 4

EXTRA

EXTRA

SUPERCLEAN

1)

SUPERCLEAN

1)

VANADIS 8

VANADIS 8

SUPERCLEAN

1)

SUPERCLEAN

1)

VANCRON 40 VANCRON 40

SUPERCLEAN

1)

SUPERCLEAN

1)

-

VIDAR

VIDAR

1.2340

SUPERIOR

SUPERIOR

(BH11)

(1.2343)

3)

(H11)

3)

VIDAR 1

BH 11

1.2343

H11

VIDAR 1 ESR VIDAR 1 ESR

H11

BH11

1.2343

H11

Snabbstål

VANADIS 23

ASSAB 23

SUPERCLEAN

1)

SUPERCLEAN

1)

2725

1.3395

M3:2

VANADIS 30

ASSAB 30

SUPERCLEAN

1)

SUPERCLEAN

1)

2726

1.3294 (M3:2+Co)

~CM3:2+ Co

VANADIS 60

ASSAB 60

SUPERCLEAN

1)

SUPERCLEAN

1)

2727

(1.3292)