Previous Page  9 / 82 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 82 Next Page
Page Background

7

Mjukglödg-

Austeniti-

Uddeholmsstål

HB

1)

ningstemp.

seringstemp.

Släckningsmedel

°

C

°

C

UHB 11

~200

700

lev.tillstånd.

UNIMAX

~185

850

1000–1025

Luft, etapp

VANADIS 4

EXTRA

SUPERCLEAN

3)

~230

900

940–1180

Luft, etapp

VANADIS 8

SUPERCLEAN

3)

270

900

1020–1180

Luft, etapp

VANCRON 40

SUPERCLEAN

3)

~300

900

950–1150

Luft, etapp

VIDAR SUPERIOR ~180

850

980–1000

Luft, etapp, olja

VIDAR 1

~180

850

990–1010

Luft, etapp, olja

VIDAR 1 ESR

~180

850

990–1010

Luft, etapp, olja

Snabbstål

VANADIS 23

SUPERCLEAN

3)

~260

875

1050–1180

Luft, etapp

VANADIS 30

SUPERCLEAN

3)

~300

875

1000–1180

Luft, etapp

VANADIS 60

SUPERCLEAN

3)

~320

875

1000–1180

Luft, etapp

* Välj släckningsmedel beroende på stålsort, verktygets komplexitet och storlek.

Detaljerade anvisningar för värmebehandling finns i broschyren för resp. Uddeholmsstål.

Avspänningsglödgning: Efter grovbearbetning skall verktyget genomvärmas till 650

°

C.

Hålltid: 2 timmar. Kyl sakta till 500

°

C och därefter fritt i luft. (Undantag: Uddeholm

Impax Supreme, Uddeholm Holdax, Uddeholm Mirrax 40, Uddeholm Ramax HH och

Uddeholm Fermo, använd max 550

°

C. För Uddeholm Nimax använd 450

°

C.)

1)

Normal leveranshårdhet.

2)

Seghärdad

3)

Pulverstål

4)

Upplösningsbehandlat. Högre hårdhet nås med hjälp av åldring.

5)

M = Microdized