Advantum Kompetens – Kurskatalog

10 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se Ledarskapsutbildning för teamledare – leda utan att vara chef UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Rollen som teamledare ● Självledarskap ● Självförtroende ● Självförmåga ● Balans och stress ● Kommunikation och tydlighet ● Framgångsrikt ledarskap ● Teamutveckling ● Olikheter i teamet ● Motivationsfaktorer och beteenden ● Tydliga spelregler ● OBM – Konsekvensstyrning ● Coaching som synsätt ● Att leda i vardagen ● Mål och att stötta andra ● Planering och prioritering ● Delegering och uppföljning ● Tydlighet genom feedback ● Att hantera dagliga situationer och dilemman – caseövningar ● Personlig handlingsplan Att vara ledare för gruppen och samtidigt vara en del av det operativa arbetet är den vardag de flesta teamledare delar. Mycket av rollen handlar om att vägleda andra och att säkerställa att samspelet i gruppen fungerar. Feedback och coaching är viktiga inslag i rollen liksom tydlighet i värderingar och spelregler. Att veta vad som ska göras är en sak men lika viktigt är hur det görs. I utbildningen får du en konkret verktygslåda för ditt dagliga ledarskap. Arbetsledarutbildningen ger dig praktisk träning med fokus på kommunikation och motivation. Diskussioner, erfarenhetsutbyte och egen reflektion är också viktiga delar. Du får många nya insikter och förståelse för rollen som team- eller arbetsledare. Under kursens gång tränar du också på användbara metoder för hur du coachar, fattar beslut, löser konflikter och motiverar ditt team. UTBILDNINGENS MÅL Att få konkreta verktyg och insikter i teamledarrollen som ger grunden för ett tydligt och motiverande ledarskap. MÅLGRUPP Alla som har behov av att bli tydligare i sin ledarroll men som inte har ett formellt personalansvar, såsom teamledare, arbetsledare, projektledare. FÖRKUNSKAPER Inga förkunskaper krävs. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. Genomförs även på distans. 3 DAGAR

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg2NTc0OA==