Advantum Kompetens – Kurskatalog

12 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 2 DAGAR Ledarskap 2 – Effektiva team – att anpassa ledarbeteenden utvecklar teamets potential Vi skapar i varje steg en tydlig bild över med- arbetares behov av utveckling och kopplar detta till var fokus i ledarskapet behöver vara. Med ett anpassat ledarskap och möjlighet att bättre analysera vem som behöver vad så kan du i ledar- rollen snabbare förflytta ditt team till en högre grad av motivation och effektivitet. UTBILDNINGENS MÅL Att få kunskaper och konkreta verktyg för att leda team och grupper mot högre grad av effektivitet utifrån att anpassa sitt eget ledarskap på rätt sätt vid varje given situation. MÅLGRUPP Chefer och ledare som har en grund i ledarrollen men som känner behov av att bättre förstå hur man kan agera i ledarrollen för att möta gruppens behov av ledarskap. FÖRKUNSKAPER Grundläggande ledarskaps- utbildning motsvarande Ny som chef eller Ledarskap för teamledare är önskvärt men inget krav. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. Genomförs även på distans. Denna ledarskapskurs utgår från Susan Wheelans modell för effektiva team och kopplar det kommunikativa ledarskapet till de olika faserna i en grupps utveckling och effektivitet. UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Det kommunikativa ledarskapet ● En grupps utveckling och effektivitet ● Fyra olika faser och fyra olika fokus i ledarrollen ● Att analysera var gruppen befinner sig ● Det anpassade ledarskapet – vad är nycklarna? ● Kommunikation och sätt att agera ● Förmågan att se och agera på signaler ● Det gemensamma målet – hur skapar vi engagemang och tydlighet? ● Att vägleda när gruppen söker svar ● Konflikter är nödvändiga- men behöver lösas upp ● Tydlig feedback och återkoppling skapar utveckling snabbare ● När teamet hittat sin fart – behöver du coacha och vägleda ● Frågor och frågemetodik i det coachande ledarskapet ● Att förstå motivationsfaktorer och hinder för utveckling

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg2NTc0OA==