Advantum Kompetens – Kurskatalog

13 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 2 DAGAR Ledarskap 3 – Coachande ledarskap – ett coachande förhållningssätt för motivation och utveckling Med frågornas hjälp kan du få dina medarbetare att växa i sina roller och hitta såväl motivation som lösningar på utmaningar och skapa förutsättningar för att lyckas ännu bättre. En ledarskapsutbildning som ger dig trygghet i att agera med fokus på att utveckla andra. Dagarna är till stor del casebaserade med praktisk träning i mindre grupper. Vedertagna teorier varvas med exempel och reflektion från den egna verkligheten. UTBILDNINGENS MÅL Att få kunskaper och insikter om coaching som teknik och förhållningssätt och hur man som ledare i sin kommunikativa och coachande roll kan leda personer till högre grad av prestation och utveckling. MÅLGRUPP Coachande ledarskap vänder sig till chefer och teamledare eller andra specialistroller som har behov av att vägleda och få andra att se sina egna lösningar och möjligheter. FÖRKUNSKAPER Grundläggande ledarskaps-­ utbildning motsvarande Ny som chef eller Ledarskap för teamledare är önskvärt men inget krav. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. Genomförs även på distans. Att få andra att växa och nå mål och prestationer är en av ledarens viktigaste uppgifter. Det handlar om att vägleda och att hjälpa andra att se möjligheter. Ett coachande förhållningssätt är såväl ett synsätt i det dagliga ledarskapet som ett arbetssätt med en tydlig frågemetodik. UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Chef, ledare eller coach? Vad är skillnaden? ● Coaching som förhållningssätt i ledarskapet ● Coaching som metod och teknik ● Coachingens utmaningar och fallgropar ● Tydlig kommunikation, en förutsättning för bra dialog ● Relationen i grunden – vem är det du möter? ● GROW -modellen – att ställa frågor i rätt ordning ● Att coacha med tydliga mål i sikte ● Samtalsteknik med öppna frågor och speglingar ● Konsten att lyssna – och att lyssna aktivt ● Tydliga spelregler som grund för samtalet ● Att förstå drivkrafter och motivation i beteenden ● Att se och förstå reaktioner ● Hinder för utveckling ● Att varva coachande tekniker med feedback ● Case och övningar

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg2NTc0OA==