Advantum Kompetens – Kurskatalog

14 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 2 DAGAR Ledarskap 4 – Transformerande ledarskap – tillitsbaserat ledarskap med vetenskaplig grund Med ett transformerande ledarskap följer motiverade medarbetare som utvecklas och en större chans att nå mål och resultat. Forskningen i modellen – Full Range Leadership Model – konstaterar att vissa ledarbeteenden är mer framgångsrika än ändra. Och kan man som ledare förstå när man ska uppvisa vilka ledarbeteenden och verkligen göra det, så kommer såväl resultat som motivation. Dessa ledarbeteenden utvärderas i verktyget Lead Forward – där medarbetare skattar dessa ledarbeteenden. Resultatet är grunden i övningar och reflektioner under dagarna. UTBILDNINGENS MÅL Att nå insikt om vilka ledarbeteenden som skapar framgång för såväl organisation som individ. Att få en återkoppling av egna ledarbeteenden som ger självinsikt och möjlighet att stärka det egna ledarskapet. MÅLGRUPP För dig som har en medarbetargrupp som kan ge återkoppling på dina ledarbeteenden de senaste sex månaderna eller längre. FÖRKUNSKAPER Grundläggande ledarskaps- utbildning motsvarande Ny som chef och gärna något påbyggnadsprogram motsvarande Effektiva team eller Coachande Ledarskap. Du behöver ha en grupp om minst fyra med- arbetare som du haft i minst sex månader för att kunna ge dig feedback på ditt ledarskap. En transformerande ledare är visionär och ett föredöme, utvecklar och utmanar sina medarbetare, samt undanröjer hinder och möjliggör för andra att agera. Ett annat sätt att beskriva detta är att man som ledare skapar tillit. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. Lead Forward – en enkät för självinsikt och skattning av egna ledarbeteenden som är grunden i utbildningen. UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Ledarskap och framgångsfaktorer – vad säger forskningen? ● Full Range Leadership Model ● Transformerande ledarskap ● Avvikelsebaserat ledarskap ● Villkorligt förstärkande ledarskap ● Att förstå drivkrafter och motivation – en grund i ledarskapet ● Neurovetenskapens ledtrådar för ett bättre ledarskap ● Egen återkoppling och insikt om nuläget – styrkor och potential ● Övningar i reflekterande team ● Speedcoaching utifrån potential

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg2NTc0OA==