Advantum Kompetens – Kurskatalog

15 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 2 DAGAR Ledarskap 5 – Leda chefer och ledningsgrupper – konsten att leda via och med andra Leda chefer och ledningsgrupper är en ledarskapsutbildning som är uppbyggd kring ett praktiskt case där fokus sätts på både ledningsgruppsarbete och övergripande styrning och ledning av verksamhet och grupp. Dagarna varvas med teori kopplat med exempel från verkligheten samt diskussioner, övningar och erfarenhetsutbyte. UTBILDNINGENS MÅL Att skapa insikt om det indirekta ledarskapets utmaningar. Att få verktyg som skapar en högre grad av effektivitet i ditt ledarskap som chef över andra chefer. MÅLGRUPP Alla chefer som har ett formellt arbetsledaransvar över andra chefer eller står i begrepp att ta det steget. FÖRKUNSKAPER Grundläggande ledarskaps- utbildning motsvarande Ny som chef och gärna någon påbyggnadsutbildning är önskvärt, exempelvis Effektiva team eller Transformerande ledarskap. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. Att vara chef högre upp i en organisation har andra utmaningar än en första linjens chefsroll. Det strategiska perspektivet behöver få mer utrymme. Prioritering och framförhållning är viktiga områden, liksom beslutsfattande och återkoppling. Inte minst tydlighet och struktur för analys och uppföljning. UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Det övergripande ledningsarbetet ● Att med strategin koppla samman vision och mål med det dagliga arbetet ● Vikten av målstyrning och täta uppföljningar ● Att leda och motivera med nyckeltal ● Att sätta rätt KPI:er ● Värderingar och kultur som ledstång i målstyrningen ● Vikten av prioritering, planering och framförhållning ● Ledningsgruppen som arena för styrning och ledning ● Ledningsgruppen som arena för samverkan – styrkor i teamet ● Effektiva ledningsgruppsmöten – struktur och fokus ● Det kompetensutvecklande ledarskapet ● Beslutsfattande på kort och lång sikt ● Delegering – ett måste ● Det indirekta ledarskapet – så jobbar du med dina dagliga ledarutmaningar som chef över andra chefer/ledare ● Att driva förändring i ett indirekt ledarskap ● OBM och det indirekta ledarskapet

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg2NTc0OA==