Utbildningsprogram

17 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 2 DAGAR Projektledning 2, Ledarskap för projektledare – konsten att utveckla starka projektteam Den här utbildningen fokuserar på projektledar- rollen ur ett ledarskapsperspektiv och med kommunikationen i fokus i de olika faserna i projektet. De kommunikativa övningarna ger insikter i hur olika sätt att kommunicera på ger olika resultat, vikten av att anpassa sin kommunikation och att ha metoder för såväl individuella samtal som för möten i grupp för att leda ett projekt framgångsrikt. UTBILDNINGENS MÅL Att få en förståelse för hur man som projektledare kan både anpassa och vässa sin kommunikativa förmåga till olika situationer och personer. Att få en större bredd av metoder för att kommunicera effektivt – såväl i presentationer som i möten och grupp. MÅLGRUPP Alla som i sin roll har att leda projekt och vill stärka sin förmåga att leda projektgrupper mot satta mål och resultat. FÖRKUNSKAPER En förförståelse av projektmetodik och projektledningsmodeller är önskvärt. Exempelvis Ny som projektledare eller liknande. INGÅR Lunch, kaffe, frukt, godis. Lärportal och bonusmaterial. Dessutom får du checklistor och verktyg för dina vanligaste utmaningar. Ett material som du sparar och använder över lång tid. Support – en timme under 6 månader efter din utbildning. Projektledaren är en roll med många utmaningar där färdigheter inom ledarskap och kommunikation många gånger är avgörande för att, inom givna tidsramar och med begränsade resurser, nå uppsatta mål. UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Projektledarens ledarfokus ● Olika faser och olika behov av kommunikation ● Projekt och koppling till förändring ● Olika kommunikationsstilar och situationsanpassning ● Att få andra att vilja – konsten att sälja in budskap ● Kreativa metoder för skapande möten ● Metoder för informations- och beslutsmöten ● Teamledarskap och gruppers effektivitet ● Att leda en grupp i olika faser av utveckling ● Individuellt ledarskap ● Feedback ● En projektledares utmaningar

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg2NTc0OA==