Advantum Kompetens – Kurskatalog

19 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 1 DAG Rekrytering och intervjuteknik – kompetensbaserad frågeteknik Vi tränar på att formulera kompetenskrav, ställa frågor, lyssna mellan raderna, se bakom ”det trevliga” och få fram de rätta svaren. Med förberedande uppgifter, kravprofil och CV- granskning, börjar utbildningen med ett konkret case. Vi bygger sen vidare på att träna i ett antal intervjusituationer på att formulera de rätta frågorna, skapa rätt klimat och gå vidare med följdfrågor för att komma i mål med intervjun – utifrån kravprofilen. UTBILDNINGENS MÅL Att få kunskaper och praktiska verktyg i ett kompetensbaserat angreppssätt och en effektiv intervjuteknik för att ge större trygghet i beslutsunderlag inför en rekrytering. MÅLGRUPP Chefer, HR-ansvariga och HR-specialister som vill stärka sin förmåga att rekrytera och intervjua. FÖRKUNSKAPER Inga förkunskaper krävs. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. Att rekrytera rätt är en av de största utmaningarna för både chefer och organisationer. Med en grund i ett kompetensbaserat synsätt och en effektiv intervjuteknik hjälper vi dig att avgöra om de sökande matchar uppsatta kravprofiler. UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Konsten att tyda ansökningar och betyg ● Frågemetodik – ditt viktigaste verktyg ● Konsten att hålla den röda tråden ● Säkerställa att du får svar på rätt frågor ● Att ställa fördjupande följdfrågor ● Att lyssna mellan raderna till det som sägs ● Framgångsfaktorer och fallgropar ● Svåra situationer under intervjun ● Referenstagning och bedömning ● Kommunikation ● Kroppsspråk ● Intervjuteknik ● CV-granskning ● Konsten att gå vidare – även vid undvikande svar Vill du skräddarsy din utbildning? Läs mer på sidan 56!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg2NTc0OA==