Advantum Kompetens – Kurskatalog

21 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se Chefens roll som kompetensutvecklare – arbeta aktivt med lärande i vardagen och i styrda processer Vår utbildning i kompetensutveckling utifrån chefens perspektiv bygger på modellen Synsätt, Arbetssätt och Verktyg. Den ringar in de delar som kan behöva vara tydliga och/eller förbättras för att säkerställa ett effektivt sätt att i chefsled jobba med kompetensutveckling. Både i det dagliga och kopplat till styrda aktiviteter. 1 DAG Ledarskapsutbildningen utgår även från modellen 70-20-10 för att jobba fram insikter och förtydliga möjliga vägar till att stärka sitt eget arbete med att utveckla kompetens. UTBILDNINGENS MÅL Att få insikter och kunskaper om såväl metoder och arbetssätt i chefsrollen för att bredare och starkare kunna stötta sina medarbetares kompetensutveckling. MÅLGRUPP Alla chefer och ledare som känner behov av att stärka sitt eget arbete med att utveckla kompetens. FÖRKUNSKAPER Inga direkta förkunskaper krävs men utbildningen är riktad till personer i någon form av chefs- eller ledarroll. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Inledning och egna erfarenheter ● Koppling egen organisations målbild/ ambition ● Synsätt på kompetens. Vad är skillnad på kompetens och utbildning? Varför är frågan så viktig just nu och hur kan vi se på individ- respektive organisationsperspektivet? ● Funktionell vs Formell kompetens. Vad betyder kompetensdefinitionen i praktiken? ● Att få upp den strategiska höjden. Vilken kompetens ska vi utveckla och hur beskriver vi den? ● Att bredda synen på utveckling ● Modellen 70-20-10 och fler metoder för lärande ● Kompetensutvecklings som process ● Chefens roll och fokus i det dagliga lärandet ● Chefens roll – en nyckel i beteendeutveckling ● Koppling styrt lärande och att se psykologin i lärandet ● OBM – Organisational Behavior Management ● Att skapa en stark lärkultur och att utveckla ett ”growth mindset” ● Avslutande caseövning kring ett kompetensområde som binder ihop innehållet och den röda tråden för dagen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg2NTc0OA==