Advantum Kompetens – Kurskatalog

22 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 2 DAGAR Arbetsmiljö för chefer – grunden i ett hälsofrämjande ledarskap I den här utbildningen lär du dig bland annat vad du som chef har för ansvar, hur arbetsmiljöarbetet ska gå till i praktiken och hur du ska arbeta för att främja hälsa och undvika ohälsa. Vi går igenom alla aspekter av arbetsmiljön, den fysiska, den organisatoriska och den sociala. Du får kännedom om aktuella lagar och regler samt det systematiska arbetsmiljöarbetet med främjande och aktiva åtgärder. UTBILDNINGENS MÅL Att ge deltagarna ökad kunskap och förståelse inom arbetsmiljöområdet för att kunna tillämpa lagar och regler, skapa förutsättningar för ett bra arbetsklimat och känna sig tryggare i sin roll som chef eller skyddsombud. MÅLGRUPP Chefer, arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöombud eller personer som arbetar på HR avdelningen. FÖRKUNSKAPER Inga förkunskaper krävs. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. Som chef eller arbetsledare har du en viktig roll där du inte bara ska säkerställa att dina medarbetare skyddas mot olyckor och ohälsa i arbetet utan också se till att det är ett gott arbetsklimat. Kort och gott ett hälsofrämjande ledarskap och en hälsosam kultur för alla. UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Arbetsmiljön – fysiska, organisatoriska och sociala aspekter ● Vad gäller vid hemarbete ● Lagar och regler inom arbetsmiljöområdet ● Roller, ansvar och samverkan ● Det personliga straffansvaret ● Skapa hälsosam arbetsbelastning ● Främja lika rättigheter och möjligheter ● Förebygga och hantera ● Ohälsa och sjukdom ● Kränkande särbehandling ● Systematiskt arbetsmiljöarbete – undersöka, riskbedöma, åtgärda & kontrollera ● Ledarskapsaspekter på arbetsmiljöarbetet ● Teamet och medarbetarskapet med fokus arbetsmiljö Vill du skräddarsy din utbildning? Läs mer på sidan 56!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg2NTc0OA==