Advantum Kompetens – Kurskatalog

25 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se Pågående anställning ● Arbetstidsregler; arbetstid, övertid, mertid, rast, paus och vila ● Semesterledighet enligt lag och andra modeller ● Föräldraledighet och ledighet för vård av barn ● Andra ledigheter enligt lag och kollektivavtal ● Nedsatt arbetsförmåga och arbetsanpassning ● Lika rättigheter och möjligheter ● Hur hantera bristande prestationer ● Förändring av anställningen Att avsluta anställningar ● Avsluta provanställning ● Tidsbegränsad anställning upphör ● Uppsägning på grund av arbetsbrist ● Uppsägning på grund av personliga skäl ● Avskedande ● Frivillig överenskommelse Ett fall i Arbetsdomstolen ● Arbetstagarens perspektiv ● Arbetsgivarens perspektiv ● Domskäl och domslut UTBILDNINGENS INNEHÅLL Den svenska modellen ● Arbetsmarknadens parter och spelregler ● Medbestämmande i arbetslivet; informations- och förhandlingsskyldighet ● Kollektivavtal; innehåll och betydelse ● Modernisering av arbetsrätten – förändringar i LAS Att anställa ● Rekrytering; legala aspekter ● Diskriminering och positiv särbehandling ● Anställningsformer enligt LAS ● Anställningsavtal; innehåll och betydelse ● Skyldigheter i anställningen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg2NTc0OA==