Advantum Kompetens – Kurskatalog

26 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 2 DAGAR Hälsofrämjande ledarskap – hållbart ledarskap Här har ledare en viktig roll i att både förstå faktorer som samverkar men även hur eget och andras beteenden kan påverka – såväl negativt som positivt. Utbildningen tar sin utgångspunkt i neurovetenskapens rön om hur vi reagerar på olika situationer och hur det i sin tur påverkar hälsan, såväl kognitivt, emotionellt som fysiskt. Vi går igenom SCARF-modellen och tallriksmodellen för hjärnan för att vidga synen på hälsobegreppet. Dagarna är casebaserade och bygger in det kommunikativa ledarskapet i olika situationer att träna på. UTBILDNINGENS MÅL Att få kunskaper och konkreta verktyg för att främja må-bra-faktorer och agera hälsofrämjande och hållbart i sin egen ledarroll. MÅLGRUPP Alla chefer och ledare som känner behov av att utveckla ett hälsofrämjande ledarskap för att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. FÖRKUNSKAPER Inga förkunskaper krävs men utbildningen är riktad till personer i någon form av chefs- eller ledarroll. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. E-learning Arbetsmiljö – chefens ansvar del 1 Det ställs allt högre krav på att arbeta proaktivt och främjande vad gäller den sociala arbetsmiljön och att vi säkerställer att vi arbetar hållbart. UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Att hitta balansen ● Att leda med hälsosamt perspektiv – våra resurser ● Den viktiga arbetsmiljön ● När mår vi bra som människor? ● Hälsosamma ledarbeteenden ● Spelregler ● Drivkrafter och motivation ● Tallriksmodellen för hjärnan ● Medveten närvaro ● Stress och signaler ● Att få tiden att räcka till ● Prioritering, planering och tidstjuvar ● Mål och målbilder ● Feedback på beteenden ● Att hantera försvar och reaktioner ● Att lösa upp konflikter och motsättningar ● Personlig handlingsplan och egna mål

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg2NTc0OA==