Advantum Kompetens – Kurskatalog

29 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 1 DAG Leda på distans och hybrida team – verktyg för effektivt och tydligt distansledarskap UTBILDNINGENS INNEHÅLL Att arbeta på distans ● Vad betyder distans? Olika typer av distansledarskap ● Vad behöver vi säkerställa? ● Vad är utmaningarna? Ledarskap på distans ● Framgångsrikt ledarskap – var är nycklarna? ● Vilka ledarbeteenden behöver stärkas? ● De kommunikativa utmaningarna ● Tillit och ansvar – två nyckelord – vad betyder det i praktisk tillämpning? Teamets roll på distans ● Vad händer i team på distans? ● Vilka metoder kan vi använda för att nå varandra? ● Hur utvecklar vi teamet på distans? Självledarskap ● Att skapa struktur och hållbarhet på distans över tid ● Mitt ansvar och mina medarbetares ansvar Enskilda samtal på distans ● Hur når vi närhet i samtalet via skärm? ● Feedbacksamtal och andra samtal ● Uppföljning och avstämningar Att arbeta på distans har kommit att bli något som är en del av mångas vardag. Vad bör man som ledare tänka på för att få ett bra arbetssätt på distans? Hur får man kommunikationen tydlig och effektiv? Vad är fallgroparna med distansarbetet? Och hur kan man skapa en bra teamkänsla och dialog – även när man inte ses fysiskt? Detta och många andra frågor tas upp under dagen. Under ledarskapsutbildningen får du praktiska verktyg för din vardag och du får konkreta tips och arbetsmetoder att använda på hemmaplan. Fokus ligger på specifika utmaningar i distansledarskapet och den extra tydliga kommunikation och uppfölj- ning som blir viktig. En del är att prata kring hur olika webbmöten och telefonavstämningar kan göras tydligare och effektivare och ger tips om hur tekniken kan stärka samarbetet – rätt använd. UTBILDNINGENS MÅL Att få kunskaper och konkreta verktyg för att stärka distansledarskapet. MÅLGRUPP För dig som leder ett team som inte ses fysiskt varje dag. FÖRKUNSKAPER Inga förkunskaper krävs men utbildningen är riktad till personer i någon form av chefs- eller ledarroll. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. Genomförs på distans.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg2NTc0OA==