Utbildningsprogram

30 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 2 DAGAR Hälsofrämjande ledarskap – hållbart ledarskap Här har ledare en viktig roll i att både förstå faktorer som samverkar men även hur eget och andras beteenden kan påverka – såväl negativt som positivt. Utbildningen tar sin utgångspunkt i neurovetenskapens rön om hur vi reagerar på olika situationer och hur det i sin tur påverkar hälsan, såväl kognitivt, emotionellt som fysiskt. Vi går igenom SCARF-modellen och tallriksmodellen för hjärnan för att vidga synen på hälsobegreppet. Dagarna är casebaserade och bygger in det kommunikativa ledarskapet i olika situationer att träna på. UTBILDNINGENS MÅL Att få kunskaper och konkreta verktyg för att främja må-bra-faktorer och agera hälsofrämjande och hållbart i sin egen ledarroll. MÅLGRUPP Alla chefer och ledare som känner behov av att utveckla ett hälsofrämjande ledarskap för att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. FÖRKUNSKAPER Inga förkunskaper krävs men utbildningen är riktad till personer i någon form av chefs- eller ledarroll. INGÅR Lunch, kaffe, frukt, godis. Lärportal och bonusmaterial. Dessutom får du checklistor och verktyg för dina vanligaste utmaningar. Ett material som du sparar och använder över lång tid. Support – en timme under 6 månader efter din utbildning. Det ställs allt högre krav på att arbeta proaktivt och främjande vad gäller den sociala arbetsmiljön och att vi säkerställer att vi arbetar hållbart. UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Ledarrollen och vårt uppdrag ● Sunda ledarbeteenden ● Hållbar arbetsmiljö ● När mår vi bra på jobbet? ● Drivkrafter och motivation ● Spelregler ● Tallriksmodellen för hjärnan ● Mindfulness ● Att se det som händer och agera ● Tydlig kommunikation och konsten att ge framåtriktad feedback ● Ett coachande förhållningssätt för att vägleda ● Konflikthantering ● Personligt ledarskap ● Proaktivitet, prioritering ● Praktisk tillämpning av arbets- miljölagar och föreskrifter

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc4MzU5