Advantum Kompetens – Kurskatalog

32 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se Projektledning 1 – Ny som projektledare – lär dig leda framgångsrika projekt UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Projekt som arbetsform ● Vad utmärker ett projekt och när passar det ● Vad brukar gå fel när projekt drivs ● Roller och ansvarsområden ● Styrgruppens sammansättning och arbetsformer ● Projektprocessen och dess olika delar: ● Initiering, förstudie, planering, genomförande, avslut, överlämning av resultatet, utvärdering av resultatet ● Verktyg/metoder som beskrivs: ● Vilket problem ska lösas? ● Målsättningar och olika typer av mål ● Riskanalys- och hantering ● Intressent och kommunikationsplanering ● WBS ● Kritisk linje och Tidsplanering ● Resursplanering ● Ändringshantering ● Styrgruppsrapportering ● Grindar och milstolpar ● Ledarskapets betydelse och förutsättningar ● Kommunikation ● Feedback ● När feedback inte fungerar ● Motivation i projektgruppen ● Dokumentation under projektets gång ● Kortfattat om agila metoder och hur det skiljer sig från traditionella projekt Den här utbildningen riktar sig till dig som är ny i projektledarrollen. Du lär dig hur du med effektiva verktyg planerar, leder, genomför, avrapporterar, utvärderar och följer upp ett projekt. När är projekt en lämplig arbetsform? Vad behövs inför beslut att starta projektet? Vilka är förutsättningarna för att lyckas med projektet? Hur leder och utvecklar man en projektgrupp och hur når man de uppsatta målen? Det är några av de frågor som vi söker svar på. Med utgångspunkt i ett projekts olika faser stärker du din förmåga att leda och driva projektet mot uppsatta mål. Ett case löper under utbildningen i ett antal steg som gör att du får en praktisk förståelse för projektledarens och projektets utmaningar och framgångsfaktorer. UTBILDNINGENS MÅL Att få baskunskaper och praktiska verktyg för att känna sig trygg och kunna agera fullt ut i projektledarrollen. MÅLGRUPP Utbildningen riktar sig till dig som är på väg in i en projektledarroll eller är ny i rollen. FÖRKUNSKAPER Inga förkunskaper krävs. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. Genomförs även på distans. 3 DAGAR

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg2NTc0OA==