Advantum Kompetens – Kurskatalog

33 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 2 DAGAR Projektledning 2 – Ledarskap för projektledare – konsten att utveckla starka projektteam Den här utbildningen fokuserar på projektledar- rollen ur ett ledarskapsperspektiv och med kommunikationen i fokus i de olika faserna i projektet. De kommunikativa övningarna ger insikter i hur olika sätt att kommunicera på ger olika resultat, vikten av att anpassa sin kommunikation och att ha metoder för såväl individuella samtal som för möten i grupp för att leda ett projekt framgångsrikt. UTBILDNINGENS MÅL Att få en förståelse för hur man som projektledare kan både anpassa och vässa sin kommunikativa förmåga till olika situationer och personer. Att få en större bredd av metoder för att kommunicera effektivt – såväl i presentationer som i möten och grupp. MÅLGRUPP Alla som i sin roll har att leda projekt och vill stärka sin förmåga att leda projektgrupper mot satta mål och resultat. FÖRKUNSKAPER En förförståelse av projektmetodik och projektledningsmodeller är önskvärt. Exempelvis Ny som projektledare eller liknande. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. Projektledaren är en roll med många utmaningar där färdigheter inom ledarskap och kommunikation många gånger är avgörande för att, inom givna tidsramar och med begränsade resurser, nå uppsatta mål. UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Projektledarrollen och dess utmaningar ● Fokus i ledarrollen ● Framgångsrikt ledarskap ● Tydlighet i kommunikationen ● Att lyssna in reaktioner och det som sägs ● Olika kommunikationsstilar ● Egen potential ● Team och teamutveckling ● Samarbete i team och nycklar i samarbetet ● Att skapa psykologisk trygghet ● Att hantera olikheter och olika viljor ● Att ge tydlig feedback och återkoppling ● Att förstå rädslor och hinder i utveckling ● Motivationsfaktorer och kultur för effektivitet ● Personlig handlingsplan

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg2NTc0OA==