Advantum Kompetens – Kurskatalog

39 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 2 DAGAR Effektiv kommunikation – åtta steg för starka relationer och dialoger Tydliga budskap, kroppsspråk, frågor och lyssnande liksom feedback och återkoppling är del av träningsmomenten. Vi tittar även på hur försvarsmekanismer kan störa kommunikationen och hur vi kan agera för att komma förbi dessa. Vad finns det för sätt att undvika missförstånd och att kunna påverka andra? Före utbildningen görs en analys för kommunikationsstilar, som vi kommer att använda oss av under dagarna i tillägg till andra verktyg för kommunikation. Du stärker under dagarna din egen förmåga genom både övningar och feedback samt bygger på din egen självinsikt och förståelse för dina styrkor och potential. En starkt upplevelsebaserad utbildning. UTBILDNINGENS MÅL Att få kunskaper och konkreta verktyg för att stärka den egna kommunikationen i olika typer av möten och samtalssituationer med andra. MÅLGRUPP Alla som känner behov av att öka sin sociala kompetens och kommunikativa förmåga för att göra sin röst hörd, kunna påverka och interagera med andra. FÖRKUNSKAPER Inga förkunskaper krävs. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. Effektiv kommunikation handlar om det som vi brukar kalla för social kompetens där en viktig del är att förstå sig själv och andra och att kunna anpassa sitt sätt att kommunicera. UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Social kompetens och socialt samspel ● Kommunikation och uttryckssätt ● Kroppsspråk och icke-verbal kommunikation ● Kommunikationsmönster och olika fokus i dialogen ● Situationsanpassad kommunikation ● Konsten att vara tydlig och få fram sin egen mening ● Feedback och återkoppling ● Konsten att lyssna in vad andra egentligen säger ● Olika kraftfält i dialogen ● Sinnestillstånd påverkar vår kommunikation ● Att kunna påverka andras beteenden ● Att ta emot kritik och hantera olikheter ● Att styra och leda dialoger och samtal mot tydliga mål ● Att hantera flera olika samtal och viljor i dialogen ● Samtalsträning och rollspel med personlig feedback

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg2NTc0OA==