Advantum Kompetens – Kurskatalog

41 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 5 DAGAR THE – The Human Element – lär dig mer om dig själv, dina rädslor och drivkrafter Ju bättre självkänsla och självinsikt vi har desto lättare kan vi också fatta medvetna beslut och agera på ett tillitsskapande sätt hellre än att agera utifrån egna rädslor och försvar – medvetna eller omedvetna. Ge dig själv en möjlighet att tillsammans i grupp utforska ditt eget inre och ditt eget sätt att agera på. Varför gör du som du gör? THE är en internatutbildning som börjar måndag förmiddag och slutar fredag eftermiddag. Övningar och träningspass varvas med reflektion, fakta och teoriavsnitt kring mänskliga beteenden och psykologiska mönster. Kursveckan är både utvecklande och kan samtidigt vara utmanande. Logi tillkommer då utbildningen görs i internatform och du behöver kunna vara med även på kvällspass och inte ha andra aktiviteter under veckan. UTBILDNINGENS MÅL Förståelse för hur egna beteenden och egna behov/känslor och självbild påverkar dig själv och andra. MÅLGRUPP Alla som vill utvecklas personligen och få en större självkännedom. FÖRKUNSKAPER Inga förkunskaper krävs men THE är en intensiv kurs där det krävs mycket av dig som deltagare i övningar och reflektioner, därför bör du vara i god balans inför utbildningen. INGÅR Lunch, kaffe, frukt, godis. Middag. Internatutbildning med övernattning. Kursmaterial. Ökad självinsikt och utvecklad förståelse för egna beteendemönster – det är i korta ordalag vad en utvecklingsinsats grundad på The Human Element (THE) innebär. Utbildningen utgår från att människor behöver känna tillit för att kunna arbeta effektivt tillsammans. UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Ökad självkänsla för ökad handlingskraft ● Hitta vad som är viktigt i ditt liv ● Medvetet och omedvetet agerande – förstå varför du gör som du gör ● Den goda organisationen – förbättrad kommunikation är grunden för ökad effektivitet ● Var finns min egen profil i beteendemönstret? ● Ökad självinsikt från beteende in till kärnan ● Att förstå sina egna rädslor ● Få en bättre relation till dig själv för att skapa bättre relationer med andra ● Aktiv feedback på sina egna beteenden i grupp ökar självinsikten ● Kommunikation med tillit och öppenhet ● Beteenden utifrån grundmönstren: tillhöra, kontroll, öppenhet ● Med större självinsikt ökar förmågan att arbeta effektivt med andra ● Hur kan man arbeta för att minska antalet konflikter? ● Att nå en ökad öppenhet leder till utveckling ● Förståelse för hur du påverkar andra i din omgivning

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg2NTc0OA==