Advantum Kompetens – Kurskatalog

47 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 2 DAGAR Praktisk pedagogik – lär dig skapa effektiva lärpass och utbildningar Hela pedagogikutbildningen bygger på tydliga strukturer i planering och förståelse för psykologin i lärandet. Du får göra praktiska övningar och förbereda ett “lärpass” som du jobbar aktivt med. Vi lär ut olika metoder, sätt att planera och anpassa dina lärpass och utbildningar utifrån olika mål och syften. UTBILDNINGENS MÅL Att få kunskaper och insikter kring lärande och pedagogik och en konkret verktygslåda för att paketera egen kunskap till aktiva och varierade utbildningssituationer. MÅLGRUPP Internlärare, specialister, chefer, utbildare och projektledare som har en kunskapsöverförande roll. FÖRKUNSKAPER Inga förkunskaper krävs men viss erfarenhet av egna utbildningssituationer är en fördel. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. Kursen i praktisk pedagogik ger alla som har en kunskapsförmedlande roll en bredare verktygslåda för att effektivisera lärandet och skapa kunskapsöverförande möten och kurspass. Att verkligen förmedla kunskap så den kan tas in av någon annan kräver planering, rätt metodval och förståelse för olika lärstilar. UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Pedagogikens grunder ● Vuxenpedagogik och effektivt lärande ● Att lära ut eller lära in? ● Konten att paketera kunskap ● Förutsättningar för aktivt lärande ● Att ta saker i rätt ordning gör skillnad ● Metodval och olika tekniker för kunskapsöverföring ● Målstyrda lärpass ● Variation och omväxling ● Att skapa övningar och delaktighet ● Lärstilar och modeller som hjälper oss planera ● Hjärnan vår bästa vän eller värsta fiende ● Att tänka på i utbildarrollen ● Det rumsliga perspektivet – hur nyttja kraften i det fysiska rummet? ● Det digitala perspektivet – hur nyttja kraften i det digitala rummet? ● Att processleda och vägleda andras lärande ● Att hantera ointresse och motstånd ● När det oväntade händer ● Svåra situationer som utbildare

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg2NTc0OA==