Advantum Kompetens – Kurskatalog

52 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 2 DAGAR Strategisk kompetensförsörjning – arbeta systematiskt med kompetenskrav med fokus på strategier och mål Utbildningen ger konkreta metoder och verktyg för att få det operativa utvecklingsarbetet att gå i samklang med strategier och mål, i tydliga processer. Att se kompetensutvecklingen som ett nav i verksamheten är utgångspunkten under utbildningen. Själva definitionen av kompetens och kompetensbegrepp är central och utgångspunkten under utbildningen är standarden inom SIS och dess definitioner. Case och övningar ger insikter som kan tas till egen vardag. UTBILDNINGENS MÅL Att få en bättre förståelse för hur strategier och mål kan kopplas samman med kompetenskrav och utvecklingsprocesser. MÅLGRUPP HR-ansvariga, utbildningsansvariga, personalchefer, projektledare och specialister inom HR. FÖRKUNSKAPER Inga förkunskaper krävs, men någon förståelse för och erfarenhet av kompetens- utvecklingsarbete i en organisation är en fördel. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. Genomförs även på distans. Att kontinuerligt utveckla kompetens är en överlevnadsfaktor i alla organisationer. Att få kompetensutvecklingen att gå i samklang med verksamhetens behov blir allt viktigare i dagens föränderliga värld. UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Strategiskt perspektiv på kompetensförsörjning ● Definitioner och begrepp ● Standarder och ISO kopplat till kompetensförsörjning ● Kompetenspolicy, ett viktigt dokument som lägger grunden ● Verksamhetens och HR:s processer och hur de sammankopplas under året ● De styrande dokumenten – och dess koppling i processerna ● Kompetensnavet; en modell för strategiskt arbete med kompetensfrågor ● Att omvandla strategier till tydliga kompetensbehov ● Att beskriva kompetens så att den går att värdera ● Skalsystem och beskrivningar av kompetensnivåer ● Att utvärdera och bedöma kompetens kräver tydliga exempel ● Utvecklingssamtal och kompetenssamtal – en påbyggnad av de samtal vi har ● Nyckeltal och mätbarhet ● Att styra kompetens mot tydliga mål ● Möjligheter till analys och styrning av nyckeltal

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg2NTc0OA==