Advantum Kompetens – Kurskatalog

6 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se Ledaranalysen™ – inventera din kompetens i chefs- och ledarrollen KOMPETENS- OMRÅDE BESKRIVNING Nuläge Vilken utbildning kan fylla på med denna kompetens? Ledarskap allmänt Förståelse för rollen Känner till och förstår innebörden av ledarrollen och dess förutsättningar. Har övergripande insikt vilka beteenden som bidrar till framgång för individ och organisation. Är förankrad i den egna rollen och hur arbetet behöver fördelas mellan olika intressenter, fokus och uppgifter för att skapa resultat på såväl kort som lång sikt. Ny som chef, Transformerande ledarskap, Ledarskap för teamledare Personligt ledarskap Kan leda sig själv och agerar förebild i ledarskapet. Har en förmåga att sätta en tydlighet i sitt eget uppdrag och ledarfilosofi även för andra. Kan planera och prioritera med hållbarhet och måluppfyllelse. Har självinsikt och förmåga att reflektera kring eget agerande. Självledarskap, THE, Managers License, Personlig effektivitet Arbetsmiljö- arbete Kan grunden i arbetsmiljön och agerar och leder sitt arbete och andras så att såväl regelverk som må-bra faktorer säkerställs. Arbetar och leder systematiskt med utgångspunkt i att skapa en sund och hållbar arbetsmiljö över tid. Arbetsmiljö för chefer, Hälsofrämjande ledarskap Arbetsrätt Kan grunderna i arbetsrätten och vet hur avtal och lagar ska tillämpas i den egna vardagen i förekommande situationer. Kan hantera och agera på de situationer som rollen och ansvaret kräver på ett korrekt sätt. Praktisk arbetsrätt för chefer Målstyrning Kan tydliggöra och bryta ner mål och styra mot resultat. Följer upp och korrigerar kursen med tydliga mätpunkter. Leder verksamheten dagligen med målen i prioriteringar och kommunikation. Leda chefer och ledningsgrupper, Ny som chef, Målstyrt ledarskap Situationsanpassat ledarskap Kan anpassa sitt ledarskap till situation och person och kan grunderna i det anpassade ledarskapet. Vet när det är rätt att använda olika ledarbeteenden och på vilket sätt dessa beteenden stöttar respektive individ. Effektiva team, Coachande ledarskap, Transformerande ledarskap Förändrings- ledning Har kunskaper om psykologi och reaktioner i förändringsprocesser. Kan vägleda och styra förändringar genom olika faser. Kan olika tekniker för att kommunicera i förändring och att driva förändringen mot uppsatta mål. Leda i förändring, Leda chefer och ledningsgrupper, Självledarskap Leda på distans Har förmåga att agera ledare på distans och vet vilka delar i ledarskapet som behöver stärkas för att nå fram. Kan teknik och metoder för att skapa stark kommunikation även i digitala kanaler. Leda på distans Använd nedan skalsystem för att ringa in eventuella utvecklingsbehov: 0 Kompetensen är ej relevant. 1 Har inte tillräcklig kompetens – känner av utmaningar i vardagen. 2 Vill/behöver utvecklas vidare för att förbättra område även om jag inte upplever en direkt brist. 3 Har god kompetens och känner att jag har den kompetens som krävs just nu. Har du den kompetens som krävs för att utföra ditt uppdrag? Ledaranalysen™ ger dig hjälp att utvärdera ett antal baskompetenser i chefs- och ledarrollen. Vilken nivå och vad du behöver fylla på med kan du analysera med hjälp av skalan nedan. Avsluta med att reflektera, prioritera och gör en plan för din utveckling. Vill du ha personlig rådgivning så finns även en digital version av Ledaranalysen™ och flera andra kompetensanalyser på vår hemsida. Fyll i direkt på sidan och få en personlig utvecklingstrappa och förslag till utvecklingssteg från våra rådgivare.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg2NTc0OA==