Advantum Kompetens – Kurskatalog

7 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se KOMPETENS- OMRÅDE BESKRIVNING Nuläge Vilken utbildning kan fylla på med denna kompetens? Grupputveckling Teamutveckling Ser och förstår de olika faserna i gruppers utveckling och vilka verktyg och ledarbeteenden som bäst används på vilket sätt för att leda gruppen till en högre grad effektivitet och genom de olika faserna. Effektiva team, , Ledarskap för teamledare, UGL Motivation och drivkrafter Kan grunderna i motivationsteori och arbetar i sitt ledarskap på ett sådant sätt att motivation skapas och olika personers motivatorer tas hänsyn till. Självledarskap, THE, Transformerande ledarskap, Ny som chef, Ledarskap för teamledare Värderingar och spelregler Kan tydliggöra värderingar och spelregler och säkerställa ett gemensamt arbetssätt. Kan grunderna i psykologin bakom beteenden och beteendeutveckling och styr med tydliga konsekvenser. Transf. ledarskap, Ny som chef, Ledarskap för teamledare, Leda chefer och ledningsgrupper, Effektiva team Coaching och feedback Har ett coachande förhållningssätt och arbetar när så är lämpligt med coachande ledarskap och coaching metodik. Har förmåga att ge tydlig och konkret feedback och använder feedback som ett verktyg i sitt ledarskap för att utveckla och stärka beteenden. Coachande ledarskap, Effektiva team, Transformerande ledarskap Delegering Kan arbeta med en tydlighet i delegerade arbetsuppgifter och vet vad som krävs av uppföljning och struktur kopplat till delegerade arbetsuppgifter. Ny som chef, Ledarskap för teamledare, Leda chefer och ledningsgrupper Mötesteknik Har förmåga att leda och delta i möten som skapar effektivitet. Kan använda strukturerade agendor och verktyg för att skapa effektiva möten. Kan processleda en diskussion/möte mot tydligt mål. Kan hantera olika typer av metoder för problemlösning, kreativitet, beslutsfattande och summering. Leda chefer och ledningsgrupper, Leda och facilitera workshops Kommunikation Kommunikativ förmåga Har förmåga att samtala på ett sådant sätt att personen upplever sig lyssnad på och förstådd. Kan använda olika tekniker för olika typer av samtal. Kan lyssna aktivt och ta in andras budskap. Effektiv kommunikation, Presentationsteknik 1 och 2 Pedagogisk förmåga Ser sin kompetensutvecklande roll och agerar och motiverar med olika arbetssätt till ett dagligt och starkt lärande i gruppen. Kan använda pedagogiskt grundsynsätt för att överföra kunskap och har förmåga att lära ut på ett anpassat sätt till situation och person. Praktisk pedagogik, Att leda och facilitera workshops, Presentera och utbilda på distans Presentations- teknik Kan presentera och föra fram vision och målbilder så att tydlighet och engagemang skapas. Kan anpassa sitt sätt att presentera på till olika situationer och målgrupper. Kan sälja in och förankra budskap så att mottagaren känner sig delaktig och vill ta till sig informationen. Presentationsteknik 1 och 2 Svåra samtal Kan genomföra svåra samtal på ett målstyrt sätt där kommunikationen blir tydlig och resultat uppnås. Svåra samtal, THE, Konflikthantering Konflikthantering Kan hantera och analysera konflikter och lösa uppkomna situationer för båda parter på ett bra sätt. Kan agera medlare och kan med synsätt och arbetssätt förebygga och lösa konflikter innan de uppstår. Konflikthantering, Svåra samtal, THE, UGL Intervjuteknik och rekrytering Kan använda sig av en tydlig intervjuteknik i rekryteringsprocesser och säkra kandidaters kompetens och erfarenheter mot en lyckad matchning och rekrytering. Rekrytering och intervjuteknik Annan kompetens PERSONLIG UTVECKLINGSPLAN Gör en utvecklingsplan utifrån din analys. Lägg in utbildningar eller andra aktiviteter, till exempel coachande samtal med chef, prata med kollegor eller läsa en bok. Kompetensområde Utbildning/annan aktivitet Prio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg2NTc0OA==