Bertegruppens hållbarhetsrapport 2019

39 BERTEGRUPPEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019 POSITIVT EKONOMISKT RESULTAT Det är med kärlek till arvet, om- sorg om samtiden och långsiktigt engagemang som vi driver våra bolag. Vi är med ödmjuk stolthet en stabil och långsiktig aktör i Slöinge sedan 450 år. MAXIMAL VINST till ägarna har aldrig varit det primära syftet, men ekonomisk håll- barhet är förutsättningen för allt. Utan en stabil ekonomisk grund blir vi bakbundna och kan varken investera i bolagen eller samhället, oavsett hur goda intentioner vi har. Vår vinst har till största del använts till att vidareutveckla företagen och därmed bidratill arbetstillfällen i Slöinge. BERTEGRUPPEN arbetar med långtidsplaner där en hållbar och långsiktig tillväxt spelar huvudrollen. Genom tillväxt kan vi bidra till samhället genom skatter och sociala avgifter, men också genom större engageman i vårt närområde. Dessutom ger det oss möjligheten att investera i produktions effektiviseringar och miljöförbättrande åtgärder så att företagsgruppen kan blomstra i 450 år till. REKORDRESULTATET FÖR BERTEGRUPPEN Vädermässigt var 2019 ett normalår, jämfört med den torra sommaren 2018 och den blöta hösten 2017 som hade stor påverkan för Berte Gård och Berte Qvarn. Under året har samtliga bolag i Bertegruppen levererat fina siffror. Resultatmässigt är 2019 vårt bästa år någonsin! Vårt strukturerade arbete inom ekonomin utvecklas löpande och vi har ett bra samarbete bolagen emellan. Med god kostnadskontroll tillsammans med löpande uppföljning känner vi oss trygga i det eko- nomiska arbetet. Vi är stolta och nöjda med årets resultat. EKONOMISKA RESULTAT, BERTEGRUPPEN NETTOOMSÄTTNING SKATT OCH SOCIALA AVGIFTER BELOPP I TKR RÖRELSEKOSTNADER BETALNINGAR TILL FINANSIÄRER LÖN OCH ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA ÅRETS RESULTAT 2017 515 461 4 560 29 424 84 701 11 257 2018 584 385 3 840 31 477 88 175 16 001 723 878 2019 600 333 2 921 34 824 86 765 29 087 753 930 645 403 "Vi fick just information om årets resultat. Fantastiskt! Det blir en utmaning att bräcka siffrorna och göra det ännu bättre nästa år. Vi pratade samtidigt om att vi har förutsättningar att producera mer och samtidigt vara noggranna, hålla hög kvalitet och ha litet svinn. Det är en häftig utvecklingsresa vi gjort på den korta tid vi jobbat här, men vi kan bli ännu bättre.” CHRISTOFFER WILÉN JONSSON OCH AXEL GUNNARSSON, TEKNIKER PÅ SIA GLASS

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc4MzU5