Previous Page  11 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 56 Next Page
Page Background

11

BÄRBALK

TYP Z

Pulverlack. Levereras inkl bärbalkssäkring.

H x B Längd

Art.nr

105x45 950

105-0950

105x45 1200

105-1200

105x45 1850

105-1850

105x45 2300

105-2300

105x45 2750

105-2750

130x45 1850

130-1850

130x45 2300

130-2300

130x45 2750

130-2750

130x45 3000

130-3000

130x45 3300

130-3300

130x45 3600

130-3600

LÄTTBALK

Pulverlack. Levereras inkl bärbalkssäkring.

Max last

H x B Längd

Art.nr

800 kg 60x40

1850

60-1850

600 kg 60x40

2750

60-2750

Samtliga längdmått är angivna i millimeter (mm)

Belastningsdiagram och ytterligare detaljinformation

finns på sidorna 50–51

BLS CITY – TILLBEHÖR

Till Brännehyltes pallställ City finns

även ett välutvecklat system av till-

behör. Genom att komplettera med

tillbehör kan pallstället anpassas till

olika typer av lagerprodukter även då

dimensionerna på godset skiljer sig.

Bärbalk Typ Z