Dekora Katalog 15 - page 241

237
INFORMATION
Råd och rekommendationer
Väggar och golv med keramiska plattor är i princip underhållsfria.
Ytskikt av keramiska plattor har mycket lång livslängd, i de flesta fall
längre än byggnadens egen. Normalt krävs endast regelbunden
städning anpassad till nedsmutsningen och avtorkning vid spill.
Här redovisas råd och rekommendationer om hur ytskikt med
keramiska plattor på bästa sätt kan underhållas. Informationen är
utarbetad av Byggkeramikrådet och är en generell vägledning.
Komplett information går att ladda ner på
.
Materialfakta
Keramiska beläggningar består av keramiska plattor monterade på
underlaget med fästmassa eller bruk, samt fogar mellan plattorna
fyllda med fogmassa. Vanligt förekommande benämningar på olika
typer av keramiska plattor är kakel, klinker, granitkeramik, mosaik
och cottoplattor (”terracottaplattor”).
Kakelplattor
Tillverkas av lera som ger relativt poröst gods. Vattenabsorption (ett
mått på porositet) är 10–20%. Kakelplattor är alltid glaserade. De är
avsedda för väggbeklädnader och används endast inomhus i vårt
klimat.
Klinkerplattor
Tillverkas av leror som ger lägre vattenabsorption än ca 10%,
vanligtvis mellan 0 och ca 6%.
Klinkerplattor förekommer både glaserade och oglaserade. De
används som golvbeläggningar och väggbeklädnader.
Mosaik
Glaserade eller oglaserade klinkerplattor i små format, som
levereras och monteras i form av ark, normalt 30x30 cm. Arken
sammanhålls vanligen av nät på baksidan. Mosaik förekommer
även i andra material, t.ex. glas, metall och natursten.
Granitkeramik
Klinkerplattor i porslinskvalitet som med hjälp av avancerad
tillverkningsteknik får mycket låg porositet. Vattenabsorptionen
är under 0,5%. Plattorna kan vara oglaserade, glaserade eller
polerade. De kan tillverkas i stora format.
Tips & Trender
Valet av kakel och klinker i ett badrum är inte lätt. Satsa gärna
på ett tema, såsom en stil, en färg eller ett mönster, och följ det
genomgående i rummet. Välj med omsorg. Kaklet och klinkern
kommer att finnas där länge, och ger det dominerande intrycket av
badrummet. Ljusa färger och stora plattor ger en känsla av luft och
rymd, mörka plattor och mosaik skapar en tätare atmosfär. Tänk på
att fogarnas färg påverkar slutresultatet och kan förändra utseendet
på golvet och väggen. Välj en ljus eller mörk fog allt efter smak.
Trenden går vidare i den vita kakelvärlden. Allt fler har upptäckt
att det vita kaklet håller sig modernt länge och går att kombinera
oändligt. Det ska gärna vara stora plattor både på golv och på
väggar. Formen på plattorna påverkar hela rummets känsla och
riktning. Avlånga plattor förstärker höjd, bredd och längd beroende
på hur de sätts. Är det t ex lågt till tak, ställ plattorna på högkant,
så känns rummet högre. Istället för att skapa mönster av plattorna
på väggen har det blivit allt populärare med mönster på själva
plattorna.
Rengöring efter installation – byggstädning
Korrekt utförd byggstädning är avgörande för att skapa rätt
förutsättningar för den regelbundet återkommande städningen.
Speciellt på golv kan rester av fogmassa bli kvar på ytan
när avtvättning gjorts efter fogningen av plattbeläggningen.
Leverantörer av oglaserade, glaserade eller polerade tätsintrade
keramiska plattor anser att golv, efter fogning och härdning,
alltid ska rengöras med surt rengöringsmedel i vatten och med
efterföljande sköljning med rent vatten.
Fogen måste ha härdat 2-4 dygn beroende på fabrikat, innan
efterrengöring kan genomföras. För att det sura rengöringsmedlet
inte ska sugas in i fogen är det viktigt att fogen mättas ordentligt
med rent vatten före behandlingen. Efter rengöringen ska ytan
sköljas noga med rent vatten.
Fläckar
Spill och läckage ska alltid torkas upp med en trasa eller mjuk
svamp så snart som möjligt. Vid rengöring med starka kemikalier
bör man alltid börja med väl utspädd lösning och vid behov öka
koncentrationen. Prova rengöringseffekten på en liten och helst
undanskymd yta. Kontrollera att rengöringsmetoden inte skadar
den keramiska beläggningen/beklädnaden.
Nedan några vanligen förekommande föroreningar och förslag på
lämplig typ av rengöringsmedel.
Livsmedelsfläckar, öl/vin, fett eller metallskrap av aluminium
(lättmetall) tas bort med alkaliskt rengöringsmedel i vatten, såsom
allrengöringsmedel, grovrengöringsmedel eller målarsoda.
Maskinoljefläckar, asfaltfläckar, skrapmärken av gummi eller stearin/
paraffin tas bort med organiskt lösningsmedel såsom lacknafta,
aceton, teknisk alkohol (T-röd) eller rengöringsbensin.
Rostfläckar, kalkfläckar eller skrapmärken av stål/järn tas bort
med surt rengöringsmedel i vatten, såsom ”Klinkerrent”, ättiksyra/
ättiksprit eller citronsyra.
Färgfläckar som torkat tas bort mekaniskt med rakblad eventuellt
kombinerat med värmepistol. Kraftigt färgade fläckar kan blekas
med hjälp av kloridhaltiga rengöringsmedel såsom Klorin i vatten.
Tones White 15x40
1...,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240 242,243,244
Powered by FlippingBook