Dekora Katalog 15 - page 9

9
DEKORA IDAG
I dag förvaltar sönerna Andreas och Mattias Langenitz arvet i Anderstorp.
Här ligger den stora moderna anläggningen för lager, tillverkning och kontor.
Här finns ett mycket stort och brett lager av kakel, klinker och mosaik från såväl
Europa som resten av världen, tillsammans med fix, fog och tätningsmaterial.
Här finns också den egna tillverkningen av dekorer och kakelbårder.
Samtliga produkter är CE-märkta. För dig innebär detta att du kan lita på
att våra produkter överensstämmer med de krav som EU-direktiven ställer på
vårt produktområde när det gäller till exempel hälsa, funktion, säkerhet och
miljöpåverkan. Och vi kan garantera att varje enskild produkt i vårt sortiment
uppfyller dessa krav. Vår storlek och spetskunskap är din trygghet.
I årets katalog kan vi presentera många spännande nyheter och inspirerande
miljöer för att skapa rum där du kan leva. Hos våra återförsäljare kan du sedan
uppleva dem. Våra återförsäljare finns över hela Sverige och Norge. Välkommen
också till
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...244
Powered by FlippingBook