Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 309 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 309 Next Page
Page Background

17

DEKORA

Varsam hantering

av både resurser och

människor är avgörande

för en långsiktigt hållbar

utveckling.

insats utan ett ställningstagande och ett betydande åtagande

inom överskådlig framtid att ständigt förbättra, förklarar Björn.

Men har vi inte lagstiftning

som räcker till på miljöområdet?

– Visst har vi lagar som reglerar vad företag får göra ur miljö-

synpunkt, men det är inte alltid kommunerna har resurser

att kontrollera att regler efterlevs. Utöver kommunens kon-

troller tar ett ISO-certifierat företag ett ytterligare fördjupat

ansvar genom de årliga revisionerna.

Vad är det viktigaste med en miljöcertifiering?

– Att företaget får ett verktyg att styra mot miljömål i alla

delar av sin verksamhet. Man kan såklart koppla på miljö-

märkningar men det är inget som ISO-standarden reglerar

idag, berättar Björn.

Dekora är ju grossist för andra tillverkare – på vilket sätt

hjälper en miljöcertifiering till att köpa in de produkter som

är mest miljövänliga?

– När Dekora väljer leverantörer ska man i fortsättningen

poängsätta ett antal faktorer som rör miljöområdet innan

man bestämmer sig. Om den tänkbara leverantören har för

låga poäng ska Dekora helt enkelt välja någon annan. Det

här är ett bra exempel där certifieringen hjälper ett företag att

arbeta i rätt riktning, avslutar han.

Vi lämnar Björn och hans arbete med att miljöcertifiera

Dekora som är avgörande – inte bara för företaget – utan

även för att bygga ett samhälle som är hållbart på alla plan.

Att bygga, renovera och inreda kräver både energi och ex-

ploatering av material som har en miljöpåverkan. Men i vissa

fall innebär det också att människor lever och arbetar under

orimliga förhållanden. Det är en lika viktig aspekt på hållbar-

het som också ingår i Dekora Green.

I ett längre framtidsperspektiv finns stora ambitioner med

Dekora Green, men för den skull får det inte bli en fluffig

vision – vi måste även se till att göra bra saker här och nu. Ett

exempel på det är att vi beslutade oss för att vår anläggning

i Anderstorp ska bli självförsörjande på förnybar elenergi.

Därför installerar vi helt enkelt solpaneler på taket.

Vi är helt säkra på vart vi ska: både företaget och

de produkter vi säljer ska vara långsiktigt hållbara.