Table of Contents Table of Contents
Previous Page  306 / 309 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 306 / 309 Next Page
Page Background

305

DEKORA

INFORMATION

MATERIALFAKTA

RÅD OCH REKOMMENDATIONER

Keramiska beläggningar består av keramiska

plattor monterade på underlaget med

fästmassa eller bruk, samt fogar mellan

plattorna fyllda med fogmassa. Vanligt

förekommande benämningar på olika

typer av keramiska plattor är kakel, klinker,

granitkeramik, mosaik och cottoplattor

(”terrakottaplattor”).

KAKELPLATTOR

Tillverkas av lera som ger relativt poröst gods.

Vattenabsorption (ett mått på porositet) är 10–20%.

Kakelplattor är alltid glaserade. De är avsedda för

väggbeklädnader och används endast inomhus i

vårt klimat.

KLINKERPLATTOR

Tillverkas av leror som ger lägre vattenabsorption

än ca 10%, vanligtvis mellan 0 och ca 6%.

Klinkerplattor förekommer både glaserade och

oglaserade. De används som golvbeläggningar

och väggbeklädnader.

MOSAIK

Glaserade eller oglaserade klinkerplattor i små

format, som levereras och monteras i form av ark,

normalt 30x30 cm. Arken sammanhålls vanligen av

nät på baksidan. Mosaik förekommer även i andra

material,

t.ex

. glas, metall och natursten.

GRANITKERAMIK

Klinkerplattor i porslinskvalitet som med hjälp

av avancerad tillverkningsteknik får mycket låg

porositet. Vattenabsorptionen är under 0,5%.

Plattorna kan vara oglaserade, glaserade eller

polerade. De kan tillverkas i stora format.

GOLVVÄRME

Samtliga klinker i katalogen är lämpliga

för golvvärme.

Väggar och golv med keramiska plattor är i

princip underhållsfria. Ytskikt av keramiska

plattor har mycket lång livslängd, i de flesta

fall längre än byggnadens egen. Normalt

krävs endast regelbunden städning anpassad

till nedsmutsningen och avtorkning vid spill.

Här redovisas råd och rekommendationer

om hur ytskikt med keramiska plattor på

bästa sätt kan underhållas. Informationen

är utarbetad av Byggkeramikrådet och är en

generell vägledning. Komplett information går

att ladda ner på

www.dekora.se

eller

www.bkr.se

RENGÖRING EFTER INSTALLATION

– BYGGSTÄDNING

Korrekt utförd byggstädning är avgörande för att

skapa rätt förutsättningar för den regelbundet

återkommande städningen. Speciellt på golv kan

rester av fogmassa bli kvar på ytan när avtvättning

gjorts efter fogningen av plattbeläggningen.

Leverantörer av oglaserade, glaserade eller

polerade tätsintrade keramiska plattor anser att

golv, efter fogning och härdning, alltid ska rengöras

med surt rengöringsmedel i vatten och med

efterföljande sköljning med rent vatten.

Fogen måste ha härdat 2-4 dygn beroende på

fabrikat, innan efterrengöring kan genomföras. För

att det sura rengöringsmedlet inte ska sugas in i

fogen är det viktigt att fogen mättas ordentligt med

rent vatten före behandlingen. Efter rengöringen

ska ytan sköljas noga med rent vatten.

FLÄCKAR

Spill och läckage ska alltid torkas upp med en

trasa eller mjuk svamp så snart som möjligt. Vid

rengöring med starka kemikalier bör man alltid

börja med väl utspädd lösning och vid behov öka

koncentrationen. Prova rengöringseffekten på en

liten och helst undanskymd yta. Kontrollera att

rengöringsmetoden inte skadar den keramiska

beläggningen/beklädnaden.

Nedan några vanligen förekommande föroreningar

och förslag på lämplig typ av rengöringsmedel.

Livsmedelsfläckar, öl/vin, fett eller metallskrap

av aluminium (lättmetall) tas bort med

alkaliskt rengöringsmedel i vatten, såsom

allrengöringsmedel, grovrengöringsmedel eller

målarsoda.

Maskinoljefläckar, asfaltfläckar, skrapmärken av

gummi eller stearin/paraffin tas bort med organiskt

lösningsmedel såsom lacknafta, aceton, teknisk

alkohol (T-röd) eller rengöringsbensin.

Rostfläckar, kalkfläckar eller skrapmärken av stål/

järn tas bort med surt rengöringsmedel i vatten,

såsom ”Klinkerrent”, ättiksyra/ättiksprit eller

citronsyra.

Färgfläckar som torkat tas bort mekaniskt med

rakblad eventuellt kombinerat med värmepistol.

Kraftigt färgade fläckar kan blekas med hjälp av

kloridhaltiga rengöringsmedel såsom Klorin i vatten.