Dekora Katalog 17

304 DEKORA DEKORA INFORMATION Lilla material guiden Keramiska beläggningar består av keramiska plattor monterade på underlaget med fästmassa eller bruk, samt fogar mellan plattorna fyllda med fogmassa. Vanligt före- kommande benämningar på olika typer av keramiska plattor är kakel, klinker, granitkeramik, mosaik och cottoplattor (”terrakottaplattor”). Kakelplattor Tillverkas av lera som ger relativt poröst gods. Vattenabsorption (ett mått på porositet) är 10–20%. Kakelplattor är alltid glaserade. De är avsedda för väggbeklädnader och används endast inomhus i vårt klimat. Klinkerplattor Tillverkas av leror som ger lägre vatten- absorption än ca 10%, vanligtvis mellan 0 och ca 6%. Klinkerplattor förekommer både glaserade och oglaserade. De används som golvbeläggningar och väggbeklädnader. Mosaik Glaserade eller oglaserade klinker- plattor i små format, som levereras och monteras i form av ark, normalt 30x30 cm. Arken sammanhålls vanligen av nät på baksidan. Mosaik förekommer även i andra material, t.ex . glas, metall och natursten. Granitkeramik Klinkerplattor i porslinskvalitet som med hjälp av avancerad tillverkningsteknik får mycket låg porositet. Vatten- absorptionen är under 0,5%. Plattorna kan vara oglaserade, glaserade eller polerade. De kan tillverkas i stora format. Golvvärme Samtliga klinker i katalogen är lämpliga för golvvärme. Råd och tips Väggar och golv med keramiska plattor är i princip underhållsfria. Ytskikt av keramiska plattor har mycket lång livslängd, i de flesta fall längre än byggnadens egen. Normalt behövs endast regelbun- den städning anpassad till ned- smutsningen och avtorkning vid spill. Här hittar du råd och rekom- mendationer om hur ytskikt med keramiska plattor på bästa sätt hållas fina. Informationen är fram- tagen av Byggkeramikrådet och är en generell vägledning. Komplett information går att ladda ner på www.dekora.se eller www.bkr.se Rengöring efter installation - Byggstädning Korrekt utförd byggstädning är avgö- rande för att skapa rätt förutsättningar för den regelbundet återkommande städningen. Speciellt på golv kan rester av fogmassa bli kvar på ytan när avtvättning gjorts efter fogningen av plattbeläggningen. Leverantörer av oglaserade, glaserade eller polerade tätsintrade keramiska plattor anser att golv, efter fogning och härdning, alltid ska rengöras med surt rengöringsmedel i vatten och med efterföljande sköljning med rent vatten. Fogen måste ha härdat 2-4 dygn beroende på fabrikat, innan efter- rengöring kan genomföras. För att det sura rengöringsmedlet inte ska sugas in i fogen är det viktigt att fogen mättas ordentligt med rent vatten före be- handlingen. Efter rengöringen ska ytan sköljas noga med rent vatten. Fläckar Spill och läckage ska alltid torkas upp med en trasa eller mjuk svamp så snart som möjligt. Vid rengöring med starka kemikalier bör man alltid börja med väl utspädd lösning och vid behov öka koncentrationen. Prova rengörings- effekten på en liten och helst undan- skymd yta. Kontrollera att rengörings- metoden inte skadar den keramiska beläggningen/beklädnaden. Några vanligen förekommande föroreningar och förslag på lämplig typ av rengöringsmedel Livsmedelsfläckar, öl/vin, fett eller metallskrap av aluminium (lättmetall) tas bort med alkaliskt rengöringsmedel i vatten, såsom allrengöringsmedel, grovrengöringsmedel eller målarsoda. Maskinoljefläckar, asfaltfläckar, skrap- märken av gummi eller stearin/paraffin tas bort med organiskt lösningsmedel såsom lacknafta, aceton, teknisk alkohol (T-röd) eller rengöringsbensin. Rostfläckar, kalkfläckar eller skrap- märken av stål/ järn tas bort med surt rengöringsmedel i vatten, såsom ”Klinkerrent”, ättiksyra/ättiksprit eller citronsyra. Färgfläckar som torkat tas bort mekaniskt med rakblad eventuellt kombinerat med värmepistol. Kraftigt färgade fläckar kan blekas med hjälp av kloridhaltiga rengöringsmedel såsom Klorin i vatten. Vad gäller efter jag köpt mitt material? Dekora samarbetar med leverantörer som producerar varor av bästa kvalitet, men i det naturliga keramiska materialet kan det uppstå storleks- och nyansskillnader. Reklamationer som gäller storleks- och nyansskill- nader, eller skönhetsfel i glasyr, godkänns inte efter sättning. Det ligger på köparens ansvar att noggrant kontrollera alla levererade plattor före uppsättning. Om köparen har anlitat en hantverkare ska köparen också se till att hen kontrollerar alla levererade plattor. Kom ihåg! Färgavvikelser kan förekomma i tryck och vi reserverar oss för eventuella dokumentfel och sortimentsförändringar.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0OTM3