Previous Page  3 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 20 Next Page
Page Background

Den medvetna är metodisk och kontrollerande, men tar lång tid på sig

för att dra en slutsats. Den omedvetna kan snabbt bilda en uppfattning,

men är ofta slarvig och oprecis. Det finns dock en sak som hjälper dig att

kringgå de båda tankesystemens fallgropar, nämligen intuition.

För är man tillräckligt kunnig och erfaren inom ett visst område hämtar

den omedvetna tanken information från den medvetna. Då uppstår det

som definierar oss, det såväl blixtsnabba som korrekta beslutsfattandet.

Att vi väljer den leverantör som passar dig och din verksamhet bäst.

Att du får dina leveranser i tid. Att du inte behöver vänta på svar. Att du kan

beställa fästelement och andra mekaniska komponenter från jordens alla

hörn. Det är kombinationen av vårt kunnande och vår erfarenhet.

Vår väl utvecklade fingertoppskänsla.

Hjärnan använder sig av två vitt skilda tankesystem — den medvetna

och den omedvetna tanken. Rätt kombinerat blir det oslagbart.

Intuitiv kunskap

3

FINGERTOPPSKÄNSLA